ON NOW AT GVPL  sxʷeŋxʷəŋ təŋəxʷ JAMES BAY BRANCH

Work by June Haynes @ GVPL sxʷeŋxʷəŋ təŋəxʷ James Bay Branch (385 Menzies St) from 10 May – 9 August 2019.